Villkor för rådgivning och biträde samt information om behandling av personuppgifter

Allmänna villkor / information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att vi utför ett uppdrag för din eller din organisations räkning behandlar vi personuppgifter om dig som är fysisk person och klient eller som är kontaktperson hos klient. Mer information om vår behandling av personuppgifter och om dina rättigheter – såsom rätten att göra invändningar, rätten att bli bortglömd, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet hittar du här:

Våra allmänna villkor

För att våra klienter skall få en tydligare uppfattning av hur vi arbetar och vad som kan förväntas av vårt arbete tillämpar vi allmänna villkor för all vår rådgivning och vårt biträde.

Ladda ned de allmänna villkoren här:

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta advokat Fredrik Engström på telefon +46 (0)31-757 99 03 eller fe@engstromhellman.se.