Peter Hellman

Advokat / Senior Partner
Peter Hellman

Peter Hellman är ansvarig delägare och chef för byråns Stockholmskontor.

Utbildning

Juris kandidatexamen, Göteborgs universitet
Arbetsrätt, Lunds universitet

Yrkesbakgrund

Partner, Engström & Hellman Advokatbyrå AB 2009-
Bolagsjurist och biträdande inkassochef, Alektum Inkasso AB 2006-2009
Styrelseledamot, Sveriges Inkassoorganisation SiO 2005-2007
Ett flertal uppdrag inom olika folkrörelseorganisationer

Publikationer

”Myndighetsutövning i skolan”, Norstedts Juridik, 2013
”Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola”, Norstedts Juridik, 2010
”Internatverksamheten på Lundsbergs skola – inom ramen för Skolinspektionens tillsyn eller inte?”, Juridisk Publikation 1/2014

Debattartiklar

”Drönarövervakning med ansiktsigenkänning är att gå för långt”, Göteborgs-Posten den 3 oktober 2023
”Förbjud polisen att använda drönare vid demonstrationer”, Altinget den 10 maj 2023
”Slutreplik: Kameraövervakning löser inte problemen”, Svenska Dagbladet den 14 oktober 2022
”Ingreppen i enskildas integritet går för långt”, Svenska Dagbladet den 9 oktober 2022
”Slösa inte pengar på mer verkningslös kameraövervakning”, Göteborgs-Posten den 21 augusti 2022
”Politiker slarvar med våra rättigheter – inför en författningsdomstol”, Göteborgs-Posten den 9 juli 2022
”Anonyma poliser skadar det öppna samhället”, Polistidningen den 26 april 2022
”Angående Liberalernas krav på vattenkanoner”, Dagens Juridik den 21 april 2022
”Ökad hemlig avläsning hot mot integriteten”, Svenska Dagbladet den 20 april 2021
”Polisens övervakningsiver en risk för samhällets demokratiska värdegrund”, Dagens Juridik den 30 mars 2021
”Stor risk för missbruk om ansiktsigenkänning tas i bruk”, Göteborgs-Posten den 30 augusti 2020
”Farlig utveckling att kräva disciplinära åtgärder för advokaters kulturutövning”, Dagens Juridik den 11 mars 2020
”Rättssäkerheten för enskilda är nu hotad”, Svenska Dagbladet den 9 november 2019
”Viljan till självcensur är besvärande”, Tidningen Advokaten, nr 9 2019
”Orimliga arbetsvillkor på advokatbyråer” , Svenska Dagbladet den 1 december 2018
”Bristande rättssäkerhet i Göteborgs tingsrätt”, Göteborgs-Posten den 12 februari 2018
”Snarare polis och åklagare som brister”, Svenska Dagbladet debatt, 26 oktober 2015 och Dagens Juridik 5 november 2015
”Stoppa chockhöjning av rättegångskostnad”, Göteborgs-Posten debatt, 24 juli 2013

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013-
Av Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnad vigselförrättare 2022-
Tilldelades Stora Kreditpriset av Svenska kreditföreningen 2009
Ledamot av juristkommittén i branschföreningen Svensk Inkasso 2007-2011

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Hyres- och fastighetsjuridik
  • Tvist och process
  • Förenings- och folkrörelsejuridik
  • Dataskydd och GDPR
  • Arbetsrätt

Språk

  • Svenska
  • Engelska