Oscar de Hoog

Advokat / Associate
Oscar de Hoog

Utbildning

 • Rättsvetenskap, fristående kurs, Örebro Universitet, 2005
 • Jur. kand. Göteborgs Universitet, 2011
 • Retorik, fristående kurs, Göteborgs Universitet, 2012

Övrigt

 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2020

Yrkesbakgrund

 • Forskningsassistent i processrätt åt jur dr och docenten i processrätt Eric Bylander, Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 2011
 • Trainee, Bird & Bird advokatbyrå, 2011-2012
 • Tingsnotarie Varbergs tingsrätt, 2013-2014
 • Biträdande jurist, Litigate advokatbyrå, 2014-2016
 • Biträdande jurist, Stavenow & Partners advokatbyrå, 2016
 • Jurist, Alektum Group, 2016
 • Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2018-

Huvudsakliga verksamhetsområden

 • Kommersiella domstolstvister och skiljeförfaranden
 • Allmän affärsjuridik
 • Immaterialrätt