Louise Nordenberg

Biträdande jurist / Associate
Louise Nordenberg

Utbildning

Juristprogrammet, Göteborgs universitet

Yrkesbakgrund

Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2019-
Tingsnotarie, Borås tingsrätt, 2017-2019
LSS-handläggare, Marks kommun, 2016-2017

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Civilprocess
  • Affärsjuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska