Lana Abdulla

Biträdande jurist / Associate
Lana Abdulla

Utbildning

  • Juristprogrammet, Karlstads universitet

Yrkesbakgrund

  • Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2023-
  • Domstolsassistent, Göteborgs tingsrätt, 2022
  • SBAB bank, 2020-2022

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Civilprocess
  • Kredit- och inkassojuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Kurdiska