Fredrik Engström

Advokat / Partner
Fredrik Engström

Utbildning

Juris kandidatexamen, Göteborgs universitet

Yrkesbakgrund

Jurist, Juristfirma Fredrik Engström, 2006-2008
Bolagsjurist, Alektum Inkasso AB, 2008-2009
Partner, Engström & Hellman Advokatbyrå AB, 2009-

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2013-
Ordförande, branschorganisationen Svensk Inkasso, 2018-
Ledamot av Kronofogdemyndighetens insynsråd, 2018-
Ledamot av styrelsen för stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, 2011-
Ledamot av juristkommittén i branschorganisationen Svensk Inkasso, 2009-
Ledamot av övervakningskommittén för Europeiska Socialfonden, 2007-2011
Styrelseledamot i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), 2004-2007

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Allmän affärsjuridik
  • Bolags- och föreningsrätt
  • Inkasso- och obeståndsjuridik
  • Kommersiella tvister
  • Förvaltningsrätt och offentlig rätt
  • Konkurrensrätt

Språk

  • Svenska
  • Engelska