Fredrik Engström

Advokat / Senior Partner
Fredrik Engström

Utbildning

Juris kandidatexamen, Göteborgs universitet, 2008

Yrkesbakgrund

Partner, Engström & Hellman Advokatbyrå AB, 2009-
Bolagsjurist, Alektum Inkasso AB, 2008-2009
Jurist, Juristfirma Fredrik Engström, 2006-2008

Styrelseuppdrag, m.m.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2013-
Ledamot av styrelsen för RFSL, 2021-
Ordförande, branschorganisationen Svensk Inkasso, 2018-
Ledamot av styrelsen för stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, 2011-
Ledamot av juristkommittén i branschorganisationen Svensk Inkasso, 2009-2018
Styrelseledamot i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), 2004-2007

Offentliga uppdrag

Expert, Överskuldsättningsutredningen (SOU 2023:38), 2021-2023
Expert, Utredningen om hantering och köp av vissa krediter, (SOU 2023:3), 2021-2023
Ledamot av Kronofogdemyndighetens insynsråd, 2018-
Ledamot av övervakningskommittén för Europeiska Socialfonden, 2007-2011

Publikationer

”Myndighetsutövning i skolan”, Norstedts Juridik, 2013
”Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola”, Norstedts Juridik, 2010
”Internatverksamheten på Lundsbergs skola – inom ramen för Skolinspektionens tillsyn eller inte?”, Juridisk Publikation 1/2014

Debattartiklar

”Viljan till självcensur är besvärande”, Tidningen Advokaten, nr 9 2019
”Orimliga arbetsvillkor på advokatbyråer” , Svenska Dagbladet den 1 december 2018
”Bristande rättssäkerhet i Göteborgs tingsrätt”, Göteborgs-Posten den 12 februari 2018
”Stoppa chockhöjning av rättegångskostnad”, Göteborgs-Posten debatt, 24 juli 2013

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Allmän affärsjuridik
  • Bolags- och föreningsrätt
  • Inkasso- och obeståndsjuridik
  • Kommersiella tvister
  • Förvaltningsrätt och offentlig rätt
  • Konkurrensrätt

Språk

  • Svenska
  • Engelska