Ellinor Blanckenfiell

Associate / Chef tvistemålssamordning
Ellinor Blanckenfiell

Utbildning

Fil.kand. rättsvetenskap, Örebro universitet

Yrkesbakgrund

Jurist, Nordea Obeståndscentrum, 2002
Processjurist, Alektum Inkasso AB, 2002-2009
Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2009-

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Civilprocess
  • Kredit- och inkassojuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Tyska