Ebba Tapper

Biträdande jurist / Associate
Ebba Tapper

Utbildning

Juristprogrammet, Göteborgs universitet

Yrkesbakgrund

Tingnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2014-2017
Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2017-

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Obeståndsjuridik
  • Processrätt
  • Allmän affärsjuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska