Ebba Tapper

Advokat / Associate
Ebba Tapper
  • Utbildning

Juristprogrammet, Göteborgs universitet

Yrkesbakgrund

Tingnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2014-2017
Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2017-

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2020-

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Tvistelösning och processrätt
  • Fastighetsrätt
  • Allmän affärsjuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska