Caisa Lycken

Biträdande jurist / Associate
Caisa Lycken

Utbildning

Juristprogrammet, Uppsala universitet

Yrkesbakgrund

Förhandlare och juridisk handläggare, Hyresgästföreningen 2018-2021
Fastighetsjurist, Stockholms stads utbildningsförvaltning 2021
Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2021-

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Hyres- och fastighetsjuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska