Beata Savén

Biträdande jurist / Associate
Kontaktinformation
Beata Savén

Beata är för närvarande föräldraledig.

Utbildning

 • Jur. kand. Stockholms Universitet, 2010

Yrkesbakgrund

 • Nämndsekreterare Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, 2009
 • Humlegården Fastigheter AB, 2010-2013
 • Jurist, Law & Solution AB, 2013-2016
 • Team manager, Alektum Group Legal, 2016-2018
 • Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2018-

Huvudsakliga verksamhetsområden

 • Kommersiell hyresrätt
 • Avtalsrätt
 • Obeståndsrätt
 • Civilprocess

Språk

 • Svenska
 • Engelska