Åsa Thonfors

Advokat / Associate
Åsa Thonfors

Utbildning

Juris kandidatexamen, Uppsala Universitet, 1996

Yrkesbakgrund

Notarie, Kronofogden i Umeå, februari 1997
Tingsnotarie, Umeå tingsrätt, 1997 – 1999
Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Stockholm 1999 – 2018
Biträdande jurist, Engström & Hellman Advokatbyrå, 2019 –

Övrigt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2022-

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Kommersiell hyresrätt
  • Hyresrätt, bostäder
  • Förenings- och bostadsrätt
  • Allmän fastighetsrätt
  • Avtalsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Domstolsprocess och tvistlösning

Språk

  • Svenska
  • Engelska