Anna Linnersten

Biträdande jurist / Associate
Kontaktinformation
Anna Linnersten

Utbildning

 • Jur.kand., Göteborgs universitet, 2015
 • LL.M. i Maritime Law, Universitetet i Oslo, 2015
 • Masterutbildning, inriktning på bl.a. English Law of Contracts, Petroleum Law och Marine Insurance, Universitetet i Oslo, 2014
 • Masterutbildning, inriktning på bl.a. internationell rätt, Université Lumière Lyon 2, 2012-2013

Yrkesbakgrund

 • Claims Handler, Bergvall Marine AS, 2015-2018
 • Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2018-

Huvudsakliga verksamhetsområden

 • Civilprocess
 • Kredit- och inkassojuridik
 • Allmän förmögenhetsrätt

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Norska
 • Franska