Andreé Ernberg

Advokat / Associate
Andreé Ernberg

Utbildning

Juristprogrammet, Göteborgs universitet

Yrkesbakgrund

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2016-2018
Biträdande jurist Engström & Hellman Advokatbyrå, 2018

Huvudsakliga verksamhetsområden

  • Civilprocess
  • Kredit- och inkassojuridik

Språk

  • Svenska
  • Engelska