Detta har hänt

Nyheter & press

- Nyheter

Viktigt att tänka rätt när det är dags för ombyggnation i bostadsrättsföreningen

I de flesta bostadsrättsföreningar uppstår någon gång behov av renovering eller ombyggnation av föreningens fastighet. I vissa fall finns även möjlighet att genom ombildning av tidigare outnyttjade ytor skapa en intäkt och ett mer effektivt nyttjande...

Läs mer
Viktigt att tänka rätt när det är dags för ombyggnation i bostadsrättsföreningen
- Nyheter

Vad gör man när hyresgästen får ekonomiska problem – och hur minskar man sin risk?

Hyresgäster ser över sina avtal I pandemins kölvatten har det duggat tätt med nyhetsartiklar angående butiker, restauranger och företag som försatts i konkurs. Detaljhandeln, utsatt för allt hårdare konkurrens från e-handeln, har i flera fall...

Läs mer
Vad gör man när hyresgästen får ekonomiska problem – och hur minskar man sin risk?
- Nyheter

Hur fungerar det med avgifter till samfällighetsföreningar?

Samfälligheter är en form av samverkan mellan flera fastigheter, t ex vid förvaltning av en gemensam väg eller en annan anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans. Vid förvaltning av en...

Läs mer
Hur fungerar det med avgifter till samfällighetsföreningar?
- Nyheter

Förslag i utredning om att införa absolut preskription

I ett fordringsförhållande finns två parter, dels den som ska få betalt (borgenären) och dels den som ska betala (gäldenären). Ett begrepp som inte sällan uppkommer i olika typer av fordringsförhållanden är preskription, vilket något...

Läs mer
Förslag i utredning om att införa absolut preskription
- Nyheter

Viktigt varna hyresgäster som missköter sig

Arbeta proaktivt med rättelseanmaningar – undvik bakslag Vi hjälper många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med bland annat att utreda hur hyresgäster och medlemmar som på olika sätt missköter sig kan hanteras. Som ett led i detta...

Läs mer
Viktigt varna hyresgäster som missköter sig
- Nyheter

Nya regler för konsumentförsäljning ställer hårdare krav på företagen

EU:s ”New deal for consumers” resulterar bl a i ny lag om konsumentskydd och nya sanktionsavgifter Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter vet nog de flesta företag idag. Nu införs hårdare regler...

Läs mer
Nya regler för konsumentförsäljning ställer hårdare krav på företagen
- Nyheter

Tre nya medarbetare i Göteborg

Vi växer och blir fler! Sedan några veckor tillbaka har vi haft glädjen att få tillskott av inte mindre än tre nya medarbetare på vårt Göteborgskontor. Johanna Forsberg (till vänster) tar över ansvaret för våra...

Läs mer
Tre nya medarbetare i Göteborg
- Nyheter

Engström & Hellman en av de 60 största advokatbyråerna

I affärs- och kreditupplysningsföretaget UC:s årliga sammanställning över Sveriges advokatbyråer hamnar Engström & Hellman Advokatbyrå på andra plats när det gäller tillväxt, såväl i termer av omsättningsökning som antal anställda. Det placerar oss som en av...

Läs mer
Engström & Hellman en av de 60 största advokatbyråerna
- Nyheter

Engström & Hellman firar två nya advokater

Det har varit en märklig vår på många sätt för oss alla, men hos Engström & Hellman Advokatbyrå har det inte saknats tillfällen att fira. Under våren har inte mindre än två av våra biträdande jurister...

Läs mer
Engström & Hellman firar två nya advokater
- Nyheter

Niklas Tollart ny advokat i vår hyres- och fastighetsrättsliga grupp

Engström & Hellman Advokatbyrå är i en expansiv fas inom fastighets- och hyresjuridiken och är nu glada över att kunna välkomna ännu en skicklig advokat till vår hyres- och fastighetsrättsliga grupp. Niklas Tollart, som närmast kommer...

Läs mer
Niklas Tollart ny advokat i vår hyres- och fastighetsrättsliga grupp