-

Engström & Hellman skriver ny bok om skoljuridik som ges ut av Norstedts juridik

Ny upplaga av populär bok om skoljuridik – ”Myndighetsutövning i skolan”

Byråns grundare och senior partners, Fredrik Engström och Peter Hellman, har sedan länge skrivit juridisk littereratur tillsammans. Nu har senaste upplagan av ”Myndighetsutövning i skolan” kommit ut på förlaget Norstedts juridik.

”Myndighetsutövning i skolan” ger läsaren en tydlig genomgång av vilka förvaltningsrättsliga principer och regler som gäller i skolvärlden. Den andra upplagan är uppdaterad utifrån de nya förutsättningar som råder i skolan sedan såväl en ny förvaltningslag som en ny kommunallag trätt i kraft.

I boken berörs bland annat skolhuvudmäns, rektorers och skolpersonals beslutskompetens, regelverken gällande ärendehandläggning och överklaganden samt frågor om tillsynsplikt, ordningsregler och olika former av ingripanden mot elever. Dessutom ges en riklig genomgång av praxis på dessa områden. I boken finns också särskilda kapitel om betyg och betygsättning, stöd och hjälp till elever och föreningsverksamhet i skolan.

Boken är ett värdefullt tillskott i det vardagliga arbetet för skolledare och lärare, och är tänkt att fungera såväl som ett uppslagsverk för den som är intresserad av skoljuridik som inom exempelvis lärar- och rektorsutbildningen.

Engström & Hellman skriver ny bok om skoljuridik som ges ut av Norstedts juridik
Kontaktperson