Kredit- och inkassojuridik

"Många företag vänder sig till ett inkassobolag för indrivning av fordringar. När det blir problematiskt vänder sig inkassobolagen till oss."

Ni får betalt. Och mycket mer.

De flesta tvister som uppstår handlar om fordringar. Anledningarna till att någon, såväl privatpersoner som företag, inte kan betala i tid varierar ofta. Indrivning av fordringar – oavsett om den sker genom ett inkassobolag eller en advokatbyrå – ställer höga krav på både juridiska kunskaper och på förmågan att kommunicera med dåliga betalare. I många fall behövs snabba åtgärder för att säkerställa att ni får betalt för era fordringar. I andra fall krävs masshantering av en större mängd krav.

Vi på Engström & Hellman har mångårig erfarenhet från alla rättsfrågor förknippade med indrivningar av fordringar och obeståndssituationer. Genom långvarigt samarbete med flera stora aktörer inom finans- och inkassobranschen har vi utvecklat unika modeller för att säkerställa effektiva, trygga och snabba lösningar. Detta innebär att vi biträder såväl borgenärer som vill få hjälp att få betalt, som bolag som själva bedriver inkassoverksamhet.

Därför är det ingen slump att en av våra partners, Fredrik Engström, är ordförande för branschorganisationen Svensk Inkasso och att en annan Peter Hellman, tilldelats Stora Kreditpriset av Svenska Kreditföreningen för sin innovativa syn på inkasso och kreditgivning.

Vi hjälper er med compliance och i tillsynsärenden

I all tillståndspliktig verksamhet förekommer det att tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över hur verksamheten bedrivs. Inkassobranschen är inget undantag. Vi biträder därför våra klienter såväl inför Finansinspektionen som Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket för att säkerställa ett snabbt och adekvat bemötande i tillsynsärenden. Om det behövs arbetar vi också proaktivt, bland annat i form av intern uppföljning och utbildning. Vi är också vana vid arbete med compliance, som exempelvis att utarbeta och revidera interna policydokument och instruktioner på ett sätt som är enkelt för era medarbetare att ta till sig.

Vad kan vi göra för er?

Vi bistår företag med bland annat följande:

  • Snabba åtgärder mot dåliga betalare
  • Kostnadseffektiv masshantering av krav i domstol
  • Biträde vid myndighetstillsyn från t ex Finansinspektionen
  • Bistånd med att upprätta och revidera interna riktlinjer och policies
  • Uppdrag som platsombud vid t ex konkursförhandlingar
  • Utbildningar inom kredit- och inkassojuridik

 

Ikon - Kredit- och inkassojuridik
Kontaktperson