Försäljning, kreditgivning, samt konsument- och dataskydd

E-handelsjuridik

"En advokat som förstår både juridiken och kan arbeta proaktivt inför framtidens utmaningar är e-handlarens bästa vän."

Juridik för goda affärer.

All försäljning på distans ställer krav på tydlighet och bra kommunikation. Vid försäljning gentemot konsumenter ställs extra höga krav på väl genomarbetade villkor och flöden för att säkerställa goda kundrelationer och för att undvika negativ kritik i exempelvis sociala medier.

På Engström & Hellman har vi mångårig vana från nära samarbeten med olika aktörer inom distanshandelsbranschen. Genom att ha biträtt både den lilla e-handlaren vid starten av en ny butik och multinationella e-handelsjättar vet vi vari utmaningarna består och hur man med juridikens hjälp kan skapa de bästa förutsättningarna för goda affärer på internet.

Inom vårt e-handelssegment kan vi bistå er med exemplevis genomgång av betalflöden, upprättande av köpvillkor, rutiner för hantering av ångerrätt och genom att bistå med råd kring hur bolagets verksamhet kan utformas på ett sätt som maximerar försäljningen utan att ge avkall på de juridiska krav som ställs på den.

Personuppgiftshantering och dataskydd

I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen, som ersätter den svenska personuppgiftslagen, kan komma att medföra betydande förändringar för alla som hanterar och lagrar personuppgifter. Inom e-handelssektorn kommer det vara extra viktigt att göra rätt. Kontakta oss på Engström & Hellman för att säkerställa att era villkor och er hantering av personuppgifter är framtidssäkrade – redan idag.

Konsumentkrediter

En allt större del av e-handeln involverar någon form av kreditförsäljning. De flesta e-handlare erbjuder betalning mot faktura eller någon form av kontokredit, antingen i egen regi eller genom en extern partner. Hårdare regler för konsumentkreditgivning, sammantaget med en ökande tillsyn från exempelvis Konsumentombudsmannen, gör dock att misstag i samband med kreditgivning till konsumenter kan bli kostsamma, både i fråga om straffavgifter och i fråga om uppmärksamhet i media. Vi har god vana av att bistå våra klienter med allt från rutiner för utgivande av krediter till upprättande av kreditvillkor. Vi bistår också våra klienter i tillstånds- och tillsynsfrågor på området.

Vad kan vi göra för er?

Inom vårt e-handelssegment bistå vi företag med:

  • Upprättande och revidering av affärs- och försäljningsvillkor
  • Frågor kring konsumentförsäljning och distanshandel
  • Frågor kring kreditgivning till konsumenter
  • Bistånd kring dataskydds- och personuppgiftshanteringsfrågor
  • Utbildning för kundtjänst och säljare m.fl.
Ikon - E-handelsjuridik
Kontaktperson