Affärsjuridik

"Många advokater glömmer att affärsjuridik handlar både om juridik och om affärer. Inte vi."

Affärsjuridik. På era villkor.

Ett välskrivet avtal eller en väl genomförd affär säkerställer inte bara att parterna är överens utan förebygger också framtida tvister och problem. Affärsjuridik handlar för oss om att uppnå såväl önskade resultat som en förståelse för våra råd och att inkludera vår klient i processerna på vägen fram mot målet.

Bland våra affärsjuridiska klienter återfinns såväl e-handels-, IT- och finansbolag som en mängd företag med verksamhet i andra branscher. Vi besitter därför bred kompetens och kan tillhandahålla juridiska tjänster anpassade efter just ert bolags verklighet. Med oss som er partner inom affärsjuridik vet ni att ni alltid får snabb och kompetent hjälp – oavsett om det rör sig om att skapa de första avtalen för ett nystartat bolag eller om det handlar om att hantera de utmaningar som följer av tillväxt och nya marknader.

Kvalitet och enkelhet

Kvalitet inom juridiken handlar om så mycket mer än att skriva avtal och vinna tvister. För oss på Engström & Hellman är en del av vårt framgångskoncept att vi ständigt håller oss uppdaterade såväl inom juridiken som på våra klienters förutsättningar och utmaningar. Det ger oss möjlighet att skapa prisvärda och snabba resultat som är enkla att förstå och använda – utan att ge avkall på den höga kvalitet som vi står för.

Vi förstår företagande

Vårt arbetsfält spänner över de flesta typer av affärsjuridik och vi är vana att bistå bolag i vilken fas de än väljer att kontakta oss. Därför kan ni med förtroende vända er till oss både när ni behöver snabb hjälp i en arbetstvist eller inför en uppsägning, och när ni är på väg att ingå ett nytt avtal med en viktig kund eller uppdragstagare. Vi har resurser att hantera även brådskande och omfattande ärenden, vilket innebär att ni alltid kan vara säkra på att få rätt hjälp i rätt tid, och alltid med förståelse för ert bolags behov och utmaningar.

Spetskompetens inom flera viktiga områden

Det blir allt vanligare att företag ställs inför marknads- och konkurrensrättsliga frågor, särskilt i en tillväxtfas. Vid affärer med stat och kommun krävs därtill en god kunskap om regelverket kring upphandling. När man ger sig in på nya områden krävs ibland nya tillstånd. Och plötsligt kan en myndighet höra av sig med krav på svar i ett tillsynsärende. Anlitar du Engström & Hellman behöver ni inte oroa er – vi är vana vid att hantera tillstånds- och tillsynsärenden liksom upphandlings- och konkurrensfrågor.

Vad kan vi göra för er?

Vi hjälper företag med bland annat följande inom affärsjuridik:

  • Arbetsrätt
  • Licensavtal
  • Uppdrags-, konsult-, och agentavtal
  • Hyresavtal
  • Köpeavtal
  • Företagsöverlåtelser
  • Tillsyns- och tillståndsfrågor
  • Upphandling och konkurrens
Ikon - Affärsjuridik