Hyres- och fastighetsjuridik

"Vi kan bistå dig som fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsförening med högspecialiserad juridisk rådgivning"

Hyres- och fastighetsjuridik

Flera av juristerna på Engström & Hellman är specialiserade inom fastighetsjuridik och arbetar bland annat med hyresjuridik, bostadsrättsjuridik och andra nyttjanderättsfrågor. Genom vår mångåriga erfarenhet på området kan vi bistå fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare med kvalificerad juridisk rådgivning.

Kommersiell hyresrätt

Reglerna kring lokalhyra är komplicerade eftersom det finns många tidsfrister att hålla reda på och formella krav för både hyresvärden och hyresgästen i samband med ingående och uppsägningar av lokalhyresavtal. Förutom fastighetsägare och fastighetsförvaltare biträder vi även bostadsrättsföreningar i frågor som rör lokalhyresgäster

Vi arbetar bland annat med förhandlingar av hyresavtal, genomgång av uppsägningar för avflyttning och för villkorsändring, frågor om underhållsansvar och vid medlingsärenden i hyresnämnden. Vi kan givetvis också företräda er i förhandlingar om skadestånd och vid skadestånds- eller avhysningstvister i domstol.

Bostadshyra och hyresförhandling

Regelverket kring bostadshyror kan upplevas som komplicerat. Det finns många formella krav samt tidsfrister att förhålla sig till och bestämmelserna präglas av att det är en skyddslagstiftning för de boende. Vi guidar fastighetsägare och fastighetsförvaltare genom paragraferna och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Vi kan bland annat bistå med specialistkompetens vid förverkandetvister vid obetalda hyror, störningar, vanvård eller otillåten andrahandsuthyrning och med biträde vid uppsägning av hyreskontrakt. Vi kan också biträda er vid såväl tvister i domstol som vid förlängningstvister i hyresnämnd.

Vi har även god vana och många års erfarenhet av att biträda fastighetsägare vid hyresförhandlingar. Genom att våra jurister har en bred expertis inom hyresförhandlingar och hyressättningsfrågor kan vi hjälpa dig att förhandla hyreshöjningar vid exempelvis ombyggnationer, med hyressättning vid nyproduktion, med direktförhandlingar och givetvis även vid de årliga hyresförhandlingarna.

Bostadsrättsjuridik

Vi har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar i de löpande ärenden som uppstår i en förening. Det kan till exempel gälla förverkandeärenden, till exempel vid obetalda årsavgifter, störningar, vanvård och otillåten andrahandsupplåtelse eller upprepade sena betalningar av årsavgift, medlemskapsfrågor, föreningsrättsliga frågor eller och biträde vid tvister i domstol.

Vad kan vi göra för er?

Vi hjälper fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar med bland annat följande:

  • Kommersiell hyresrätt; hyresavtal, avtalsförhandlingar, medling och uppsägningar
  • Bostadshyra och hyresförhandlingar
  • Bostadsrättsjuridik
Ikon - Hyres- och fastighetsjuridik