Hyres- och fastighetsjuridik

"Vi kan bistå dig som fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsförening med högspecialiserad juridisk rådgivning"

-

Hyres- och fastighetsjuridik

Vi är specialiserade inom fastighetsjuridik och arbetar bland annat med hyresjuridik, bostadsrättsjuridik och andra slags nyttjanderätter. Genom vår mångåriga erfarenhet på området kan vi bistå fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare med högspecialiserad juridisk rådgivning.

Läs mer
-

Affärsjuridik

Många advokater kan glömma att affärsjuridik handlar både om juridik och om affärer. Inte vi. Vi besitter bred kompetens och kan tillhandahålla juridiska tjänster med självklart affärsfokus anpassade efter just ert bolags verklighet.

Läs mer
-

Bolags- och föreningsjuridik

Inom kompetensområdet bolags- och föreningsrätt kan vi bistå er med allt från bolagsbildning, nyemissioner, inlösen av aktier, fusioner och andra bolagshändelser till frågor rörande exempelvis aktieägares rättigheter vid bolagsstämma, styrelses och vd:s ansvar och utformningen av aktieägaravtal. Vi är också experter på de flesta frågor som rör ideella och ekonomiska föreningar, vilket gör oss till en stark partner när det gäller all typ av associationsrätt.

Läs mer
-

Kredit- och inkassojuridik

Inkassojuridik och hantering av förfallna krediter är ett av våra expertområden. Genom långvarigt och nära samarbete med stora aktörer inom finans- och inkassobranschen har vi utvecklat unika modeller för hantering av tvistiga fordringar, samtidigt som vi är vana vid att hantera såväl intern som extern compliance.

Läs mer
-

E-handelsjuridik

Engström & Hellman Advokatbyrå har mångårig vana från nära samarbeten med olika aktörer inom e-handels- och distanshandelsbranschen. Vi bistår våra klienter med allt från affärsvillkor till personuppgiftshanterings- och dataskyddsfrågor och ger rådgivning avseende försäljning och kreditgivning till konsumenter.

Läs mer
-

Tvist och process

Vårt tvistemålsteam har hanterat tusentals tvistemål genom åren och vi har därmed en gedigen processvana och en god förståelse för såväl det processuella regelverket som för våra klienters behov i en tvist.

Läs mer
-

Utbildning

Juridik – gjord begriplig. Genom att ha god kännedom om den juridik som reglerar och påverkar din verksamhet kan du säkerställa god kvalitet i ert arbete och medarbetare som upplever sig stärkta i sina respektive roller....

Läs mer