-

Fredrik Engström och Peter Hellman skriver om stängningen av Lundsbergs skola i Juridisk Publikation

I senaste numret av Juridisk Publikation ger Fredrik Engström och Peter Hellman sin syn på Skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergs skola. Högsta förvaltningsdsdomstolen beslutade i februari att meddela prövningstillstånd i målet efter att både förvaltningsrätten och kammarrätten kommit till slutsatsen att Skolinspektionens tillsyn inte omfattar internatverksamhet.

Juridisk Publikation är en akademisk juridisk tidskrift med syfte att främja juridisk debatt genom att publicera artiklar av hög akademisk kvalité om spörsmål i juridikens framkant.

Tidskriften kommer ut i 5.500 exemplar per nummer vilket gör den till den största akademiska juridiska tidskriften i Norden och en av de fem största i Europa. Tidskriften distribueras i Norden till domstolar, advokatbyråer, professorer, myndigheter, bolagsjurister, universitet och juridikstudenter.

Fredrik Engström och Peter Hellman skriver om stängningen av Lundsbergs skola i Juridisk Publikation
Kontaktperson