-

Fredrik Engström medverkar i fem kortfilmer om skoljuridik

Tillsammans med Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund GR har Engström & Hellman Advokatbyrå medverkat vid inspelningen av fem filmer om skoljuridik. Fredrik Engström svarar på frågor om bland annat skolans ställning som myndighet, upphovsrätt i skolan, kränkande behandling och behandling av personuppgifter.

Filmerna skall användas inom Pedagogiskt Centrums utbildning för IKT-pedagoger, men finns tillgängliga för allmänheten på Youtube.

Titta på filmerna här »

Fredrik Engström medverkar i fem kortfilmer om skoljuridik
Kontaktperson