-

Först ut i Sverige – nu är vi hbtqi-certifierade

Vi kan stolt berätta att Engström & Hellman Advokatbyrå som första advokatbyrå nu har blivit hbtqi-certifierad! Utbildningen har skett genom ett nytt certifieringsprogram som RFSL Utbildning har tagit fram som riktar sig mot privata aktörer.

Samtliga medarbetare har deltagit med intresse och har fått nyvunna insikter efter sitt deltagande i utbildningsprogrammet. Diplomet från RFSL Utbildning lämnades över den 12 maj 2022 och firades då på vårt huvudkontor i Göteborg tillsammans med våra medarbetare, klienter och vänner under festliga former!

Engström & Hellman Advokatbyrå skall vara en inkluderande och icke-diskriminerade advokatbyrå där medarbetare, klienter och andra som kommer i kontakt med oss kommer till sin rätt utifrån sina förutsättningar. Genom htbtqi-certifieringen har vi fått verktyg att arbeta normkritiskt och inkluderande.

Engström & Hellman vill ligga i framkant och vara en progressiv aktör i en konservativ bransch och har med denna kompetensutveckling tagit ett viktigt steg för att säkerställa vårt utvecklingsarbete framåt.

Först ut i Sverige – nu är vi hbtqi-certifierade