-

Engström & Hellman vinner mål i Högsta domstolen

Idag har Engström & Hellman vunnit ett viktigt mål för inkassobranschen i Högsta domstolen. Frågan i målet rörde antalet tilläggsavgifter som får tas ut vid överlämnade av mål till tingsrätt och Alektum Group AB, som var klagande, biträddes i målet av advokat Peter Hellman och jur. kand. Henrik Åström-Larsson.

Högsta domstolen fann att avgiftsförordningen inte kunde anses ge stöd för att mer än en tilläggsavgift tas ut för det mål om betalningsföreläggande som har överlämnats. Att tingsrätten kan komma att göra bedömningen att det mål som har överlämnats ska handläggas som flera tvistemål påverkar inte frågan om tilläggsavgift enligt HD.

– Målet har stor betydelse för många av Engström & Hellmans klienter inom inkasso- och finansbranschen. Utgången innebär att det i framtiden blir billigare för bolagen att väcka talan, men det innebär också en minskad avgiftsbörda för motparterna, säger advokat Peter Hellman.

Engström & Hellman vinner mål i Högsta domstolen