-

Engström & Hellman tecknar avtal om tvistemålshantering med Alektum Inkasso AB

Engström & Hellman har nu tecknat avtal med Alektum Inkasso AB om att exklusivt hantera alla tvistemål för bolaget och dess uppdragsgivare. Avtalet innebär också att Engström & Hellman kommer att hantera lejonparten av Alektumkoncernens bolagsjuridik såväl i Sverige som Europa.

Alektumkoncernen är Europas näst största inkassoaktör, sett till antalet länder de är representerade i. Bland Alektum Inkasso AB:s kunder – vars tvistemål i inkassoärenden Engström & Hellman nu kommer att hantera – märks flera av de största aktörerna inom svensk distanshandelsbransch och konsumentkreditgivning.

– Genom samarbetet får Alektum Inkasso AB tillgång till en långsiktig juridikpartner som tillåter oss att fokusera på vår kärnverksamhet, utan att för den skull ge avkall på den juridiska kvaliteten, säger Jan Hedström, koncernchef i Alektumkoncernen.