-

Engström & Hellman rekryterar en av Sveriges mest erfarna fastighetsjurister

Engström & Hellman Advokatbyrå biträder ett stort antal fastighetsägare i hela Sverige i bostads- och lokalhyresfrågor samt vid tvister inför hyresnämnder och tingsrätter. I syfte att ytterligare stärka byråns position och kompetens på det kommersiella hyresområdet har byrån nu rekryterat den erfarne fastighetsjuristen Åsa Thonfors, som tillträder som biträdande jurist på kontoret i Stockholm den 4 februari.

Åsa har sedan drygt 19 år tillbaka arbetat hos Fastighetsägarna och är specialiserad på kommersiell hyresrätt. Bland annat har hon arbetat med att upprätta komplicerade kommersiella hyresavtal tex. för restauranger. Vid sidan av detta har hon också stor kompetens och erfarenhet i frågor som rör föreningsrätt och bostadsrätt samt i frågor som rör tvistelösning och civilprocess.

– Åsa Thonfors innebär med sin mångåriga och omfattande erfarenhet ett välkommet tillskott till byråns verksamhet. Genom rekryteringen stärker vi vår position som en av de främsta advokatbyråerna inom hyresjuridik, säger advokaten och delägaren Peter Hellman.

Engström & Hellman rekryterar en av Sveriges mest erfarna fastighetsjurister