-

Engström & Hellman får i uppdrag att hantera sammanslagning av Göteborgs studentkårer

När kårobligatoriet avskaffas under 2010 tvingas många studentkårer lägga om sin verksamhet och planera för en höst med färre medlemmar och begränsade resurser. Flera mindre studentkårer har därför beslutat att gå samman för att fortsatt kunna erbjuda studenter kvalitativ kårverksamhet också i framtiden.

Göteborgskårerna SLUG, Haga och FFS har anlitat Engström & Hellman för att ombesörja sammanslagningen mellan de tre kårerna.

– Eftersom det saknas möjlighet att fusionera ideella föreningar krävs att tillgångar överförs på annat sätt mellan kårerna. Lämpligast i detta fallet är att två av kårerna likvideras och att den kvarvarande kåren justerar sina stadgar och övertar tillgångarna, säger Fredrik Engström som – utöver att ha utrett rättsfrågorna för kårernas räkning –  utsetts till likvidator för studentkårerna SLUG och Haga.

Den kvarvarande studentkåren FFS kommer att, som ett led i sammanslagningen, byta namn till ”Göta Studentkår” och därefter erbjuda medlemskap till alla studenter som tidigare kunnat söka medlemskap i SLUG eller Haga.

– På Engström & Hellman är vi stolta över att få vara en del av den historiska organisationsförändring som avskaffandet av kårobligatoriet innebär, säger Fredrik Engström.

Kontaktperson