-

Debattartikel om kollektivavtal och juristers arbetsvillkor

 

Den 1 december skrev Peter Hellman och Fredrik Engström på Svenska Dagbladets debattsida om de tveksamma arbetsvillkor som ofta gäller för medarbetare på advokatbyråer och om att nästan inga byråer har valt att göra som Engström & Hellman Advokatbyrå och teckna kollektivavtal.

Vi tror att vår bransch måste bli bättre på att erbjuda jurister en vettig arbetsmiljö – inte bara för att det på sikt är en förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare, utan också för att det också är rimligt och anständigt, säger artikelförfattarna.

Kollektivavtal innebär en ökad delaktighet för de anställda, inte minst genom att arbetsgivare med kollektivavtal har en omfattande förhandlingsskyldighet. De förutsätter och lägger dessutom grunden för ett lokalt fackligt engagemang med lokala fackklubbar som arbetsgivarens naturliga förhandlingspartner, vilket stärker medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen och skapar en naturlig kanal för att uppmärksamma osunda arbetsvillkor och problem för enskilda medarbetare. Dessutom garanterar kollektivavtalen saker så självklara saker som att medarbetare skall få en lön som går att leva på, rätten till ökad ersättning vid sjukdom och föräldraledighet och vettiga pensionsavsättningar till tryggande av framtida pension.

Engström & Hellman Advokatbyrå har tecknat kollektivavtal genom hängavtal till avtalet mellan Jusek och KFO.

Läs hela artikeln här: https://www.svd.se/orimliga-arbetsvillkor-pa-advokatbyraer

Debattartikel om kollektivavtal och juristers arbetsvillkor