Välj en rådgivare ni kan lita på

Att anlita advokat

"En advokat är en lojal och proaktiv rådgivare som bara har ert bästa för ögonen."

Att anlita advokat

Varför skall ni anlita en advokat?

När du och ditt företag anlitar en advokat får ni en rad fördelar. Bland de viktigaste är advokatens tystnadsplikt, som säkerställer att era affärshemligheter och juridiska problem förblir just hemliga. En advokat har också en lojalitetsplikt, vilket innebär att ni – till skillnad från vad som gäller om ni anlitar en annan jurist – inte plötsligt riskerar att se er advokat på andra sidan bordet om du och dina affärspartners exempelvis bestämmer er för att gå skilda vägar. Kort sagt har advokaten alltid ert bästa – och bara ert bästa – för ögonen.

Kraven på advokater är stränga: Avlagd akademisk examen (jur. kand.- eller juristexamen), minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och avklarad advokatexamen. Advokater är enligt lag skyldig att iaktta god advokatsed och står under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

Advokat eller annan jurist – jämför själv!

Jurister finns det gott om. Det finns nämligen inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist eller starta en juridisk byrå. Det kan vem som helst göra. Däremot får endast den som har blivit antagen som ledamot i Advokatsamfundet kalla sig advokat.

Vi vet att det ibland kan verka lockande att anlita en jurist som tar betalt på andra sätt än i pengar, särskilt som ny företagare eller som startupbolag. Vårt råd är att ni noga skall tänka efter innan ni  anlitar någon som exempelvis vill ta betalt i andelar av ert företag eller som vill ha del av ett skadestånd eller andra belopp ni tilldöms. Inte bara innebär sådana betalningsmodeller att ni och den jurist ni anlitat kan hamna på kollisionskurs i frågor om hur bolaget eller tvisten skall drivas; en sådan jurist har också ett egenintresse som kan strida mot ert. Det händer aldrig när ni anlitar en advokat.

Även om många juridiska byråer och affärsjurister säkert är duktiga på sin sak riskerar ni att gå miste om några av de saker som de allra flesta tycker är viktiga, och som många tror är självklara, om ni anlitar en annan juridisk rådgivare än en advokat. I tabellen nedan förklarar vi några av de viktigaste skillnaderna.

Advokatbyrå Andra jurister
Obligatorisk ansvarsförsäkring? JA  NEJ
Lagstadgad tystnadsplikt? JA  NEJ
Lojalitetsplikt? JA  NEJ
Krav på löpande fortbildning? JA  NEJ
Står under tillsyn av advokatsamfundets disciplinnämnd? JA  NEJ

Finansiering av uppdrag

Kostnaden för att anlita en advokat kan ibland se hög ut. Ändå lönar det sig oftast att ta hjälp av oss. Vi arbetar lojalt för er och för att hjälpa er att lösa era juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Skulle någon åtgärd bli för kostsam går vi tillsammans igenom vilka alternativ ni har och hjälper er att välja den bästa vägen framåt i varje läge. Utifrån vår kunskap och erfarenhet kan vi därför många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket spar både tid och pengar.

Om ni kontaktar oss i anledning av en pågående eller förestående tvist hjälper vi er att se om vårt arvode helt eller delvis kan finansieras genom rättsskydd eller rättshjälp. De flesta hem- och företagsförsäkringar innehåller nämligen ett rättsskyddsmoment som täcker kostnaden för juridiskt biträde när du eller ditt företag hamnar i en tvist. Kontakta oss gärna för att få veta mer om dina möjligheter till försäkringsersättning.