Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Klagomål och synpunkter

Vi är tacksamma för dina synpunkter

På Engström & Hellman Advokatbyrå har vi alltid som mål att infria och överträffa våra klienters förväntningar, och dina synpunkter är därför mycket viktiga för oss och vårt framtida samarbete. Är eller har du varit klient hos oss och har du klagomål på vårt arbete eller vår debitering är det därför viktigt att du hör av dig till oss så att vi tillsammans kan reda ut vad som hänt. Kontakta inledningsvis ansvarig advokat med dina synpunkter. Om du upplever att du inte får det svar du vill ha kan du begära att ärendet skall överlämnas för prövning av alla delägare gemensamt.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Är du en konsument och är missnöjd med vår debitering eller om du har ett krav mot oss och så kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som avses i 4 § första stycket lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Du kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om du:

  1. är konsument
  2. har ett krav i anledning av en advokattjänst
  3. har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten
Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden